System monitoringu pojazdów i kontroli poziomu paliwa

Monitoring pojazdu zapewnia kontrolę czasu pracy kierowców, przebiegu pojazdów, poziomu paliwa. Daje możliwość łatwiejszego zarządzania pojazdami.
Wszystko to skutkuje znaczącym zmniejszeniem kosztów eksploatacji całej floty podnosząc przy tym bezpieczeństwo ładunku i kierowców.

Lokalizacja pojazdów na mapie w czasie rzeczywistym. Zarządzając pojazdami dyspozytor pojazdów sprawuje kontrolę nad nimi poprzez Internet z dowolnej lokalizacji. W każdej chwili może sprawdzić aktualną pozycję pojazdu na mapie, prześledzić trasę przejazdu.
Dla potrzeb analizy do dyspozycji pozostaje szereg raportów określonych zdarzeń dla wybranego okresu, wzbogacone o wykresy (np. przebytej drogi, tankowań itp.) z ostatnich 60 dni.
Możemy zaoferować Państwu dwa rodzaje monitoringu:


1. Monitoring Logistyka

Wykres zużycia paliwa dla poszczególnych dni. Gwałtowne skoki poziomu paliwa w górę oznaczają tankowania.Przykład wykresu przebytej drogi w dniach dla konkretnego pojazdu. Wykres zużycia paliwa dla poszczególnych dni. Gwałtowne skoki poziomu paliwa w górę oznaczają tankowania.

Przykład wykresu przebytej drogi w dniach dla konkretnego pojazdu.
Ideą wersji Logistyka jest dostarczenie właścicielowi pojazdu lub grupy pojazdów narzędzi do zarządzania nimi. Funkcje systemu w wersji Logistyka pozwalają na wsparcie kierowców w ich pracy, kontrolę oraz administrację zgromadzonymi w systemie danymi m. in. o przebiegu i zużyciu paliwa.


Na czerwono przykład upuszczenia paliwa. System automatycznie zapisuje lokalizacje, ilość w litrach oraz czas tankowań i upuszczeń paliwa. Moduł umieszony w ładunku przez kikadziesiąt godzin przesyła sygnał pozwalający na śledzenie jego trasy. Na czerwono przykład upuszczenia paliwa. System automatycznie zapisuje lokalizacje, ilość w litrach oraz czas tankowań i upuszczeń paliwa.

Moduł umieszony w ładunku przez kikadziesiąt godzin przesyła sygnał pozwalający na śledzenie jego trasy.
Szczególna forma tego rodzaju monitoringu przeznaczona jest dla podmiotów, które nie są właścicielami środków transportu lecz mają potrzebę monitorowania trasy przesyłki, która podlega wielokrotnemu przeładunkowi, zmieniając środki transportu i miejsca magazynowania. Działający bez doładowania kilkadziesiąt godzin moduł umieszczany wraz z ładunkiem pozwala na realizację tego zadania.2. Monitoring Ochrona
Ideą wersji Ochrona jest zwiększenie zabezpieczenia pojazdu przed kradzieżą przy zminimalizowaniu konieczności obsługi systemu przez właściciela pojazdu. W zakresie obsługi systemu, postawiono za cel by jedynym urządzeniem, które musi obsługiwać właściciel pojazdu, mógł być jego telefon komórkowy. Ta prostota obsługi przyczyniła się do niezawodności systemu.


Certyfikat PIMOT

Świadectwo autoryzacji dla systemu monitoringu wydany przez PIMOT (Państwowy Instytut Motoryzacji) Wszystkie instalowane przez nas urządzenia monitorujące posiadają certyfikaty PIMOT (w klasie: zabezpieczenia specjalne) i upoważniają do uzyskania do 50% zniżki na AC w wiodących firmach ubezpieczeniowych, takich jak Warta, czy PZU.
Budowa systemu
W wersji Logistyka system składa się z modułu wraz z osprzętem (przycisk autoryzacji, czujniki itp.) z których dane przesyłane są do serwerów w Centrum Monitorowania Alarmów. Ta wersja jest wyposażona w dostęp do funkcji logistycznych na serwerze gdzie użytkownik loguje się za pośrednictwem przeglądarki internetowej.
Techniczna część systemu w wersji Ochrona składa się z modułu wraz z osprzętem instalowanego w pojeździe oraz serwerów w Centrum Monitorowania Alarmów. Właśnie z pomocą tego serwera pracownicy Centrum czuwają nad pojazdem.
Pierwsze systemy monitoringu pojazdów, które oferowaliśmy były oparte o sieć łączności radiowej, transmisja odbywła się wówczas poprzez modemy radiotelefoniczne. Przemawiały za tym względy ekonomiczne. Ograniczeniem był oczywiście zasięg systemu.
Z czasem obniżenie kosztów SMS pozwoliło na zastosowanie tego medium jako środka transmisji danych pomiędzy pojazdami a bazą. Obecnie transmisja pomiędzy elementami systemu realizowana jest poprzez GPRS.

Schemat dzisałania systemu monitoringu pojazdów

Realizacja

Sonda paliwa zainstalowana w zbiornikuSłużymy radą na etapie podejmowania decyzji o konfiguracji systemu najlepiej odpowiadającej stawianym systemowi monitoringu zadaniom.
Całość prac związanych z instalacją w pojazdach i uruchomieniem systemu realizujemy poprzez nasz własny serwis posiadający status Autoryzowanego Serwisu Regionalnego Centrum Monitorowania Alarmów.

Nawiercanie zbiornika paliwa w ciężarówce IVECOU nas załatwiacie Państwo także wszystkie sprawy formalne związane z podpisaniem umowy itp.
W razie potrzeby udzielamy Państwu pomocy w ramach gwarancji i obsługę pogwarancyjną.
Nad sprawnym funkcjonowaniem serwerów i skuteczną realizacją procedur powiadamiania czuwa Centrum Monitorowania Alarmów.Certyfikat uprawniający Perfect s.c. do montażu sond paliwa wydany przez producenta Global&Perfekt oraz ADI-POŻ.Autoryzacja Perfect s.c. jako Serwis Regionalny Centrum Monitorowania Alarmów.Podstawowym elementem instalowanym w pojeździe jest pozycjoner do którego podłączone są anteny GPS i GSM. W nim także zbiegają się sygnały z urządzeń autoryzacji oraz z zainstalowanych czujników takich jak sonda paliwa czy czujnik DPS bezwładnościowego przemieszczenia pojazdu bez włączonego zapłonu (np. podnoszenia go na podnośniku lub wciągania na lawetę).
Pozycjoner wraz antenami jest ukryty i całkowicie niewidoczny. Jego konstrukcja pozwala na podłączenie do instalacji elektrycznej pojazdu bez wprowadzania w niej zmian, tak by podłączenie systemu nie zmieniało funkcjonowania żadnego z układów już istniejących w pojeździe.
Program Ochrony Pojazdów
Program Ochrony Pojazdów - jest integralną częścią Satelitarnego Systemu Monitorowania Pojazdów w wersji ochronnej. Umożliwia on kompleksowe zabezpieczenie taboru samochodowego oraz przewożonych ładunków. W ramach programu POP możliwe jest korzystanie z następujących opcji:
Czerwony przycisk - naciśnięcie przycisku w sytuacji zagrożenia wyzwala procedurę alarmową w Alarmowym Centrum Odbiorczym (ACO). Pozycjoner samoczynnie łączy się z ACO umożliwiając operatorowi nasłuch wnętrza kabiny pojazdu.
Autoryzacja - każdorazowe uruchomienie pojazdu jest autoryzowane poprzez wykonanie określonej wcześniej czynności np.: włączenie dodatkowego przycisku. Brak autoryzacji powoduje uruchomienie procedury alarmowej.
Telefon - w przypadku gdy kierowca zostaje siłą zmuszony do opuszczenia pojazdu, system umożliwia zgłoszenie tego faktu z każdego telefonu. Podając nazwę użytkownika oraz hasło można uruchomić procedurę alarmową.
Czujniki - System umożliwia podłączenie całej gamy czujników, których aktywacje i dezaktywacje może przeprowadzać operator ACO poprzez przesłanie odpowiedniej komendy. Naruszenie aktywnego czujnika powoduje wszczęcie procedury alarmowej.
Strefy - w przypadku przekroczenia granicy zdefiniowanej strefy lub całego korytarza (wjazd do, wyjazd z, obydwa zdarzenia), pojazd wysyła sygnał alarmowy powodujący wszczęcie procedury alarmowej.
Brak lokalizacji w trybie ON-LINE - w przypadku zaistnienia w systemie takiego zjawiska operator ACO weryfikuje z użytkownikiem przyczynę, a gdy została zidentyfikowana kradzież - uruchamia procedurę alarmową.

Procedury alarmowe
Po otrzymaniu alarmu z pojazdu operator ACO podejmuje natychmiastowe działania. Alarm może być wywołany nieumyślnie przez użytkownika bądź w rzeczywistej sytuacji zagrożenia chronionego pojazdu i/lub ładunku. W sytuacji alarmowej kiedy nie został zerwany kontakt z operatorem ACO, użytkownik jest zobowiązany do podania ustalonego hasła, nazwy abonenta oraz numeru rejestracyjnego pojazdu.
1. Alarm wywołany w sytuacji zagrożenia (np. naciśnięcie czerwonego przycisku):
- operator lokalizuje pojazd i w zależności od ustaleń z umowy: weryfikuje, powiadamia policję lub inne służby interwencyjne podając kolejno: kierunek jazdy oraz prędkość pojazdu lub jego miejsce postoju - miejscowość, nazwę ulicy, numer drogi, markę, kolor, numer rejestracyjny
- operator kontynuuje obsługę alarmu do czasu odzyskania pojazdu lub ładunku przez policję lub inne służby interwencyjne.
2. Kradzież pojazdu: - Operator ACO powiadamia policję lub służby interwencyjne w sytuacji: otrzymania telefonicznego zgłoszenia od użytkownika o kradzieży pojazdu
- wygenerowania alarmu wskutek włamania do pojazdu lub jego kradzieży, o czym użytkownik zostaje powiadomiony przez operatora a fakt ten zostanie potwierdzony przez właściciela pojazdu.
3. Alarm wywołany nieumyślnie przez użytkownika (np. brak autoryzacji po wejściu kierowcy do pojazdu):
- operator kontaktuje się z użytkownikiem celem wyjaśnienia przyczyny wywołania alarmu
- po stwierdzeniu, iż alarm jest fałszywy, operator nie powiadamia służb interwencyjnych i kończy obsługę alarmu. W przypadku braku kontaktu z użytkownikiem pojazdu, operator podejmuje działania wg procedury opisanej w Umowie.

Operator ACO dysponuje aktualnym wykazem numerów telefonów do wszystkich jednostek policji w kraju. O uzasadnionym podjęciu procedury alarmowej informuje komendę policji terytorialnie przypisaną do miejsca, gdzie zaistniała potrzeba wszczęcia alarmu.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl