Instalacje w budynkach i na obiektach wysokościowych

EN

Montaż instalacji radiowej w obiektach budowlanych zazwyczaj związany jest z koniecznością umiejscowienia w obiekcie stacji bazowej lub przemiennika.
Typowa instalacja stacji bazowej obejmuje montaż radiotelefonu wraz akcesoriami audio (mikrofon, głośnik zewnętrzny, sygnalizator), montaż układu zasilania (zasilacz sieciowy plus ew. zasilanie awaryjne), przeprowadzenie kabla antenowego, montaż anteny, wykonanie zabezpieczenia odgromowego. W szczególnych przypadkach opracowujemy specjalistyczny osprzęt pozwalający na właściwy montaż urządzeń. Końcowymi czynnościami jest zaprogramowanie radiotelefonu i sprawdzenie układu antenowego.


Szczególnym przypadkiem są stacje bazowe zdalnie sterowane. Takie rozwiązanie stosujemy w sytuacji gdy dyspozytor przebywa w pomieszczeniu (np. sterowanie obiektu energetycznego) w budynku w którym nie ma możliwości wykonania odpowiednio wysoko zamontowanej instalacji antenowej. Wówczas radiotelefon bazowy fizycznie jest zainstalowany w wysokim obiekcie (np. poddasze biurowca) zaś pulpit sterujący od radiotelefonu jest w pomieszczeniu dyspozytora (np. sterownia). Obie części łączymy ze sobą albo dedykowaną linią przewodową (jedna lub dwie pary) lub spinamy je siecią IP. Z punktu widzenia operatora korzysta on z radiotelefonu tak jak by był on zainstalowany lokalnie, jednak duży zasięg tak nawiązywanej korespondencji jest zasługą wysokiej lokalizacji anteny odległej części nadawczo-odbiorczej radia.

Wspomniany wcześniej przemiennik jest (w przeciwieństwie do stacji bazowej) bezobsługowym elementem sieci łączności, zainstalowanym zwykle w wysoko umieszczonym i w miarę centralnie położonym punkcie sieci. Jego zadaniem jest zwiększenie zasięgu sieci, poprzez odbiór korespondencji od jednego abonenta i retransmitowanie jej do pozostałych użytkowników sieci. Z racji wysoko położonej anteny retransmitera sieć wyposażona w takie urządzenie znacznie zwiększa obszar swego działania. Montaż systemu przemiennika odróżnia od montażu stacji bazowej bardziej rozbudowany układ zasilania oraz bardziej rozwinięta instalacja antenowa, wymagająca też bardzo skutecznych zabezpieczeń odgromowych. Współczesne (cyfrowe) stacje retransmisyjne mogą być ze sobą linkowane siecią szkieletową IP co umożliwia tworzenie rozległych obszarów działania sieci.

Sposób instalacji poszczególnych elementów sieci łączności w obiekcie budowlanym oraz ich rodzaj uzależniony jest ściśle od zadań stawianych przed siecią (wymogi dotyczące zasięgu działania i niezawodności) oraz od lokalnej specyfiki obiektu (rodzaj dachu, masztu, komina, etc.) Zdecydowanie kluczowym elementem sieci RRL, decydującym o zasięgu działania radiotelefonów jest instalacja antenowa. Warunkiem skutecznego działania anteny jest jej wysoka lokalizacja – anteny zwykle montujemy na masztach zainstalowanych na dachach budynków lub na masztach wolnostojących. Tak zamontowane anteny są często narażone na wyładowania elektrostatyczne. Zadaniem firmy montującej takie instalacje jest zabezpieczenie – zarówno sprzętu jak i jego obsługi przed skutkami takich wyładowań. Zaprojektowana i wykonana instalacja antenowa musi być nie tylko skuteczna i trwała – musi być przede wszystkim bezpieczna.
Posiadamy bez mała trzydzieści lat praktyki w wykonywaniu instalacji antenowych, w tym również na obiektach wysokościowych (maszty, kominy, estakady). W pracy na wysokości zawsze posługujemy się atestowanym sprzętem, przestrzegamy przepisów BHP i stosujemy się do lokalnych zasad bezpieczeństwa pracy wynikających ze specyfiki zakładu na terenie którego wykonujemy pracę. Materiały i urządzania używane przez naszą firmę przy stawianiu masztów czy wykonywaniu instalacji antenowych posiadają wszystkie wymagane certyfikaty i aprobaty techniczne, instalacje wykonywane są zgodnie z projektami konstrukcyjnymi zgodnie z warunkami odbiorów technicznych. Twoje bezpieczeństwo – jest naszym bezpieczeństwem.
Mamy świadomość, że dobrze zaprojektowany i prawidłowo wykonany system łączności radiowej dopełniają ludzie i ich kompetencje. Dlatego oferujemy szkolenia w zakresie sprawnego wykorzystywania systemu łączności radiowej.

Komentowanie jest wyłączone.