Instalacje w budynkach i na obiektach wysokościowych

Montaż instalacji radiowej w obiektach budowlanych zazwyczaj związany jest z koniecznością umiejscowienia w obiekcie stacji bazowej lub przemiennika.

Typowa instalacja stacji bazowej obejmuje montaż radiotelefonu wraz akcesoriami audio, montaż układu zasilania, przeprowadzenie kabla antenowego, montaż anteny. W szczególnych przypadkach opracowujemy osprzęt pozwalający na właściwy montaż urządzeń. Końcowymi czynnościami jest zaprogramowanie układu nadawczo-odbiorczego i strojenie układu antenowego.

Wspomniany tu wcześniej przemiennik jest bezobsługowym elementem sieci łączności, jego zadaniem jest zwiększenie zasięgu sieci.

Przykładem może być stworzenie możliwości porozumiewania się przez przemiennik dwóch użytkowników radiotelefonów ręcznych lub przewoźnych, którzy nie mieliby bezpośredniej łączności ze sobą. Montaż systemu przemiennika odróżnia od montażu stacji bazowej bardziej rozbudowany układ zasilania oraz bardziej rozwinięta instalacja antenowa.Antena w podziemnym parkingu

Sposób instalacji poszczególnych elementów sieci łączności w obiekcie budowlanym oraz ich rodzaj uzależniony jest ściśle od zadań stawianych przed siecią. Wyznaczony przez uwarunkowania wpływające na propagację fal radiowych określanych na etapie tworzenia projektu sieci. Przyjęte rozwiązania wyznaczone są też przez samą konstrukcję obiektu.

Komentowanie jest wyłączone.