Projekty sieci łączności radiowej

Projekt sieci łączności radiowej powstaje w przypadku tworzenia lub rozbudowy sieci. Służy dobraniu bądź skonstruowaniu poszczególnych elementów całego systemu łączności, tak aby całość spełniała trzy warunki:

Właściwy zasięg sieci.
Aby przewidzieć propagację fal radiowych na danym terenie, korzystamy z oprogramowania MTV zaprojektowanego do tego celu. W zależności od wyników obliczeń jesteśmy w stanie właściwe zaprojektować odpowiednią instalację antenową, określić wysokość masztu antenowego. Ten etap projektowania pozwala wstępnie określić niektóre parametry urządzeń radiowych. Na zdjęciu obliczenia propagacji przy pomocy aplikacji MTV.

Realizacja zadań stawianych przed siecią.
Zadania stawiane przed siecią radiową pozwalają na dobór określonych konkretnych urządzeń, wyposażenie ich we właściwy osprzęt i odpowiednie zaprogramowanie. Przykładowe zadania mające wpływ na ten etap powstawania projektu to np. konieczność łączności na wielu kanałach, selektywne wywołanie odbiorcy, czy wymóg zaszyfrowania korespondencji. Na rysunku przykładowy przekrój trasy radiowej.

Zgodność z obowiązującymi przepisami.
W każdym przypadku system łączności musi być zgodny z obowiązującymi przepisami. Natomiast przy ubieganiu się o przydział częstotliwości dla firmy lub organizacji w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej projekt jest niezbędnym elementem wymaganej dokumentacji.

Projekt sieci łączności radiowej pozwala oszacować koszty całego przedsięwzięcia, dokonać niezbędnych korekt odnośnie każdego z wymienionych warunków, jeszcze przed zainwestowaniem w sprzęt czy uruchomieniem procedur administracyjnych.

Komentowanie jest wyłączone.