Projekty sieci łączności radiowej

EN

Projekt sieci łączności radiokomunikacji ruchomej lądowej (RRL) konieczny jest w przypadku tworzenia nowej sieci lub rozbudowy sieci już istniejącej. Zadaniem projektu jest dobranie poszczególnych elementów systemu łączności, tak aby zanim przystąpi się do formalności całość spełniała trzy warunki:

Realizacja zadań stawianych przed siecią łączności.

Sieć radiową możemy wykorzystywać do transmisji głosu, obrazu lub danych telemetrycznych. Łączność może być realizowana w trybie analogowym lub cyfrowym, w wybranym przez użytkownika standardzie, w formie szyfrowanej lub otwartej. Różne też mogą być wymagania dotyczące na przykład: adresowania korespondencji, niezawodności połączeń, czy pojemności sieci. Zadaniem projektanta jest dobranie takiego rozwiązania technicznego które w największym stopniu spełni oczekiwania stawiane przez inwestora, nie rujnując jednocześnie jego budżetu.

Właściwy zasięg sieci radiokomunikacyjnej.

Zasięg sieci RRL decyduje o jej użyteczności. Nawet idealnie dobrane rozwiązanie techniczne, ale funkcjonujące na zbyt małym obszarze nie sprawdzi się w praktyce. Oczekiwana funkcjonalność musi być zagwarantowana w całym obszarze świadczenia usługi. Na przykład: radiowy system monitorowania alarmów musi działać w całym powiecie. Aby przewidzieć propagację fal radiowych na danym terenie, korzystamy z oprogramowania MTV zaprojektowanego specjalnie do tego celu. W zależności od wyników obliczeń jesteśmy w stanie właściwe zaprojektować instalacje antenowe i określić wysokość zawieszenia anten. Ten etap projektowania pozwala wstępnie określić niektóre parametry urządzeń radiowych.

Zgodność z obowiązującymi przepisami.

Użytkownikiem sieci RRL może zostać firma lub organizacja posiadająca pozwolenie radiowe wydane przez UKE w którym określone są zasady eksploatacji sieci. W każdym przypadku eksploatowany system łączności musi być zgodny z obowiązującymi przepisami i warunkami zezwolenia radiowego. Przy ubieganiu się o przydział częstotliwości w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej projekt sieci RRL jest elementem wymaganej dokumentacji.
Projekt sieci łączności radiowej pozwala oszacować koszty całego przedsięwzięcia, dokonać niezbędnych korekt odnośnie każdego z wymienionych warunków, jeszcze przed zainwestowaniem w sprzęt czy uruchomieniem procedur administracyjnych.

Weryfikacja założeń projektu.

Wyniki obliczeń projektowych możemy zweryfikować poprzez wykonanie prób łączności w terenie lub przez wykonanie pomiarów natężenia pola elektromagnetycznego w określonych punktach sieci. Pomiary możemy wykonywać zarówno w pomieszczeniach jaki i w terenie otwartym, do pomiarów wykorzystujemy odbiorniki pomiarowe firmy Rohde&Schwarz lub analizator widma firmy Anritsu wyposażony w skalibrowane anteny wzorcowe. Na zdjęciach przykładowe stanowiska pomiarowe.

Komentowanie jest wyłączone.