Okresowe przeglądy sieci łączności

EN

Wykonywane przez nas cykliczne przeglądy sieci łączności radiowej pozwalają na zidentyfikowanie elementów, które uległy uszkodzeniu podczas eksploatacji. Przegląd zapobiega sumowaniu się efektów różnych uszkodzeń i minimalizuje niebezpieczeństwo wystąpienia braku łączności w krytycznym momencie gdy będzie ona najbardziej potrzebna.

Pomiary parametrów elektrycznych
Na przegląd składają się pomiary parametrów nadawania i odbioru: moc nadawania, częstotliwość, dewiacja, czułość, poboru prądu. Odchylenia od norm pozwalają nam zidentyfikować uszkodzenia w samym radiotelefonie bądź w układzie jego zasilania.
Sprawdzenie parametrów układu antenowego (SWR/DTF) pozwalają na zlokalizowanie uszkodzeń toru antenowego. Istotnym punktem jest też sprawdzenie stanu urządzeń zasilających (zasilacze sieciowe, przetwornice, reduktory) oraz pojemności i kondycji akumulatorów w urządzeniach w nie wyposażonych.

Oględziny stanu fizycznego
Polegają na sprawdzeniu stanu fizycznego elementów sieci najczęściej ulegających uszkodzeniom na skutek warunków eksploatacji. Na stan poszczególnych elementów mają wpływ np. sposób użytkowania, czynniki atmosferyczne, wibracje, zapylenie.
Na tym etapie „wyławiane” są wszelkie uszkodzenia mechaniczne, np. obluzowanie elementów mocujących radiotelefony, maszty czy anteny, uszkodzenia przycisków, gniazd i wtyków, fizyczne uszkodzenia przewodów.

Procedura
Część napraw oraz czynności regulacyjnych przeprowadzamy na bieżąco podczas przeglądu. Naprawy wymagające bardziej specjalistycznych narzędzi i aparatury pomiarowej wykonujemy w naszym serwisie radiokomunikacyjnym. Przeglądy radiotelefonów przeprowadzamy przy pomocy wzorcowanych testerów radiotelefonów firm: Hewlett Packard i Aeroflex, instalacje antenowe sprawdzamy przy pomocy urządzeń Sitemaster firmy Anritsu.

W przypadku gdy usługa przeglądu dotyczy samych radiotelefonów (bez instalacji antenowych) możemy ją zrealizować bezpośrednio w naszym serwisie, bez konieczności dojeżdżania do klienta (sprzęt przesyłany jest firmą kurierską). To rozwiązanie jest zwykle tańsze, nie ma bowiem kosztów dojazdu do miejsca wykonywania usługi. W innych przypadkach nasze usługi świadczone są w dowolnym miejscu eksploatacji sprzętu, na terenie Polski.
Przeglądy realizujemy albo na podstawie jednorazowego zlecenia (tryb doraźny) albo na podstawie umowy (tryb cykliczny). W tym drugim przypadku umowa określa czas jej trwania i częstość wykonywanych przeglądów (na przykład: raz w miesiącu).
Umowę serwisową możemy rozszerzyć też o wykonywanie w określonym terminie napraw sprzętu w naszym serwisie wraz z opcją dostarczenia sprzętu zastępczego na czas trwania takiej naprawy. Ta opcja jest szczególnie istotna w przypadku sieci RRL wyposażonych w istotną infrastrukturę (centra operacyjne, stacje retransmisyjne, stacje bazowe TETRA) czyli segmentu „Mission Critical”.

Komentowanie jest wyłączone.