Okresowe przeglądy sieci łączności

Wykonywane przez nas cykliczne przeglądy sieci łączności pozwalają na zidentyfikowanie elementów, które uległy uszkodzeniu podczas eksploatacji. Przegląd zapobiega sumowaniu się efektów różnych uszkodzeń i minimalizuje niebezpieczeństwo wystąpienia braku łączności w krytycznym momencie gdy będzie ona najbardziej potrzebna.

Pomiary charakterystyk elektrycznych
Na przegląd składają się pomiary charakterystyk nadawania i odbioru (moc nadawania, dewiacja, czułość), poboru prądu. Odchylenia od norm pozwalają nam zidentyfikować uszkodzenia w samym radiotelefonie bądź w układzie zasilania.
Sprawdzenie parametrów układu antenowego (SWR – Standing Wave Ratio) pozwalają na zlokalizowanie uszkodzeń przewodu antenowego. Istotnym punktem jest sprawdzenie pojemności akumulatorów w urządzeniach w nie wyposażonych.

Oględziny stanu fizycznego
Polegają na sprawdzeniu stanu fizycznego elementów sieci najczęściej ulegających uszkodzeniom na skutek warunków eksploatacji. Na stan poszczególnych elementów mają wpływ np. sposób użytkowania, czynniki atmosferyczne, wibracje, zapylenie.
Na tym etapie „wyławiane” są wszelkie uszkodzenia mechaniczne, np. obluzowanie elementów mocujących radiotelefony, maszty czy anteny, uszkodzenia przycisków, gniazd i wtyków, fizyczne uszkodzenia przewodów.

Część napraw oraz czynności regulacyjnych przeprowadzamy na bieżąco podczas przeglądu. Naprawy wymagające bardziej specjalistycznych narzędzi i aparatury pomiarowej wykonujemy w naszym serwisie radiokomunikacyjnym.

Komentowanie jest wyłączone.