Naprawy sprzętu radiokomunikacyjnego

W naszej pracy opieramy się w znacznej mierze na urządzeniach Motorola, zatem nasz serwis jest w pełni przygotowany do napraw sprzętu tej marki.
Dokonujemy napraw gwarancyjnych dostarczonego przez nas sprzętu. Serwisujemy również sprzęt w ramach obsługi pogwarancyjnej.

  • Naprawy radiotelefonów.
  • Naprawy systemów przemiennikowych.
  • Programowanie radiotelefonów i przemienników.
  • Modernizacje radiotelefonów (np. dostosowanie radiotelefonów do określonego systemu selektywnego wywołana).
  • Montaż dodatkowych modułów (np. szyfratorow).
  • Dostosowywanie radiotelefonów do współpracy z urządzeniami peryferyjnymi.
  • Badania i pomiary radiotelefonów (np. w celu identyfikacji źródła zakłóceń).
  • Kondycjonowanie akumulatorów.

Komentowanie jest wyłączone.