Szkolenia – Radiokomunikacja

EN

Odpowiedni do potrzeb projekt systemu łączności oraz właściwa instalacja jego stacjonarnych i mobilnych komponentów, to część sukcesu. W pełni sprawny system łączności dopełniają kompetencje jego użytkowników, dlatego w naszej ofercie znajdują się spersonalizowane szkolenia z eksploatacji i programowania radiotelefonów. Ponieważ naszymi klientami są w dużej mierze jednostki sektora bezpieczeństwa publicznego (Służby z sektora MSWiA, wojsko, policja) często, przy okazji realizowania dostaw pojawia się problem programowania zakupionego sprzętu. Z oczywistych względów, z racji specyfiki pracy, tego rodzaju klienci zawsze programują radiotelefony we własnym zakresie. W przypadku radiotelefonów cyfrowych, które mają bardzo szerokie możliwości konfiguracji oraz bardzo szybko poszerza się ich funkcjonalność, rodzi to wiele pytań i wątpliwości związanych z właściwą eksploatacją, serwisem i programowaniem sprzętu.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów prowadzimy spersonalizowane szkolenia umożliwiające samodzielną obsługę, programowanie i serwis zakupionych środków łączności. Ogólnym celem przeprowadzanych szkoleń jest poszerzenie wiedzy teoretycznej, praktycznej i umiejętności technicznych szkolonych, demonstracja i ewentualne przekazanie narzędzi do konfiguracji/programowania radiotelefonów.
Szkolenia organizowane są w siedzibie klienta, w zakresie i wymiarze uzgodnionym z zamawiającym. Program i zakres tych szkoleń dostosowany jest do potrzeb i wymogów klienta. Podpisanie umowy na przeprowadzenie szkolenia jest każdorazowo poprzedzane zawarciem umowy o Przetwarzaniu Danych Osobowych (RODO).

Nie ma systemów bezawaryjnych, dlatego oprócz wdrożenia osób odpowiedzialnych za obsługę systemu łączności prowadzimy okresowe przeglądy systemów łączności radiowej. Okresowy przegląd systemu łączności pozwala zawczasu zapobiega sumowaniu się efektów różnych uszkodzeń i minimalizuje niebezpieczeństwo wystąpienia braku łączności w krytycznym momencie gdy będzie ona najbardziej potrzebna.

Komentowanie jest wyłączone.