Szkolenia – Radiokomunikacja

W naszej ofercie znajdują się spersonalizowane szkolenia z eksploatacji i programowania radiotelefonów. Ponieważ naszymi klientami są w dużej mierze jednostki sektora bezpieczeństwa publicznego (Służby z sektora MSWiA, wojsko, policja) często, przy okazji realizowania dostaw pojawia się problem programowania zakupionego sprzętu. Z oczywistych względów, z racji specyfiki pracy, tego rodzaju klienci zawsze programują radiotelefony we własnym zakresie. W przypadku radiotelefonów cyfrowych, które mają bardzo szerokie możliwości konfiguracji oraz bardzo szybko poszerza się ich funkcjonalność, rodzi to wiele pytań i wątpliwości związanych z właściwą eksploatacją, serwisem i programowaniem sprzętu.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów prowadzimy spersonalizowane szkolenia umożliwiające samodzielną obsługę, programowanie i serwis zakupionych środków łączności. Ogólnym celem przeprowadzanych szkoleń jest poszerzenie wiedzy teoretycznej, praktycznej i umiejętności technicznych szkolonych, demonstracja i ewentualne przekazanie narzędzi do konfiguracji/programowania radiotelefonów.
Szkolenia organizowane są w siedzibie klienta, w zakresie i wymiarze uzgodnionym z zamawiającym. Program i zakres tych szkoleń dostosowany jest do potrzeb i wymogów klienta. Podpisanie umowy na przeprowadzenie szkolenia jest każdorazowo poprzedzane zawarciem umowy o Przetwarzaniu Danych Osobowych (RODO).

Komentowanie jest wyłączone.