Instalacje radiotelefoniczne we wszystkich typach pojazdów

Montaż instalacji radiotelefonicznej przeprowadzamy we wszystkich typach pojazdów. Wykonuje się go najczęściej w sieciach łączności radiowej, których elementem jest stacja bazowa. Dzięki temu kierowcy pojazdów mają, poprzez tę stację, zapewnioną łączność z centrum dyspozytorskim. Na mniejszą odległość mogą też korzystać z łączności pomiędzy pojazdami.

Na typową instalację składa się montaż układu zasilania radiotelefonu wraz z ewentualnymi akcesoriami audio, montaż anteny, przeprowadzenie kabli w pojeździe. W mniej typowych pojazdach opracowujemy osprzęt pozwalający na właściwe zainstalowanie urządzeń. W pojazdach o zasilaniu innym niż 12V, instalujemy przetwornice napięcia. Na koniec pozostaje dostrojenie układu antenowego i uruchomienie radiotelefonu.

Układ zasilania radiotelefonu
Jest punktem stycznym instalacji radiotelefonicznej z instalacją elektryczną pojazdu. Wykonujemy go tak by nie występowały zakłócenia łączności ze strony instalacji elektrycznej. Z drugiej strony by włączenie radiotelefonu w instalację elektryczną pojazdu nie zmieniało funkcjonowania żadnego z układów już istniejących w pojeździe. Gdy zachodzi konieczność zasilania radiotelefonu z instalacji o napięciu różnym od 12V (pojazdy ciężarowe, lokomotywy, itp.) wykorzystujemy wysokosprawne przetwornice napięcia.

Układ nadawczo-odbiorczy
Radiotelefon i mikrofono-głośnik instalowane są w miejscach na jakie pozwala konstrukcja pojazdu i zapewniających wygodę oraz bezpieczne korzystanie z łączności podczas jazdy.

Układ antenowy
Właściwe umiejscowienie i dostrojenie anteny jest „kropką nad i” całego montażu w pojeździe. Dzięki temu kierowca będzie miał optymalną łączność.

Okablowanie
Krótko mówiąc, użytkownik pojazdu nie powinien wiedzieć o jego istnieniu. Okablowanie elektryczne i antenowe prowadzimy w przestrzeniach konstrukcyjnych pojazdu tak by nie było ono widoczne.

Komentowanie jest wyłączone.