Instalacje radiotelefoniczne we wszystkich typach pojazdów

EN

Montaż instalacji radiotelefonicznej przeprowadzamy we wszystkich typach pojazdów (również pancernych). Tego rodzaju instalacje wykonuje się najczęściej w sieciach łączności radiowej, których elementem jest zainstalowana stacja bazowa i/lub retransmisyjna. Dzięki temu dyspozytor ma możliwość nawiązania łączności z pojazdami na większą odległość niż będą to zapewniały radiotelefony ręczne, które mogą być na wyposażeniu obsługi pojazdu. Kierowcy mają też możliwość prowadzenia bezpośredniej łączności pomiędzy pojazdami (na przykład w konwoju), choć na zdecydowanie mniejszą odległość niż w przypadku łączności z dyspozytorem (chyba, że w sieci jest retransmiter).
Na typową instalację składa się montaż układu zasilania radiotelefonu wraz z ewentualnymi akcesoriami audio, montaż anteny, przeprowadzenie kabli w pojeździe. W mniej typowych pojazdach opracowujemy osprzęt pozwalający na właściwe zainstalowanie urządzeń. W pojazdach o zasilaniu innym niż 12V, instalujemy przetwornice napięcia. Na koniec pozostaje dostrojenie układu antenowego i uruchomienie radiotelefonu.

Zasilanie jest punktem stycznym instalacji radiotelefonicznej z instalacją elektryczną pojazdu. Wykonujemy go tak by nie występowały zakłócenia łączności ze strony instalacji elektrycznej. Z drugiej strony by włączenie radiotelefonu w instalację elektryczną pojazdu nie zmieniało funkcjonowania żadnego z układów już istniejących w pojeździe. Gdy zachodzi konieczność zasilania radiotelefonu z instalacji o napięciu różnym od 12V (pojazdy ciężarowe, lokomotywy, itp.) wykorzystujemy wysokosprawne przetwornice napięcia.

Układ nadawczo-odbiorczy

Radiotelefon i mikrofonogłośnik instalowane są w miejscach w których umożliwia to konstrukcja pojazdu, zapewniających wygodę oraz bezpieczne korzystanie z łączności podczas jazdy. W sytuacji gdy w pojeździe mamy do dyspozycji ograniczoną przestrzeń na instalacje radiotelefonu, możemy skorzystać z zestawu rozdzielnego. Jest to rozwiązanie oferowane przez producenta radiotelefonu, umożliwiające zdemontowanie manipulatora radiotelefonu i zamontowanie go na jednej z dwóch zaślepek. Druga zaślepka montowana jest na module nadawczo-odbiorczym radia, obie części spinamy dedykowanym przewodem połączeniowym. Dzięki takiemu rozwiązaniu możemy radiotelefon zamontować na przykład w bagażniku pojazdu a jego dużo mniejszy manipulator na przykład obok podłokietnika.

Układ antenowy

Właściwe umiejscowienie i dostrojenie anteny jest „kropką nad i” całego montażu radiotelefonu w pojeździe. Prawidłowe wykonanie instalacji antenowej decyduje o zasięgu uzyskiwanych łączności w znacznie większym stopniu niż moc użytego radiotelefonu. Rodzaj użytej anteny zależy od wymogów użytkownika i zwykle jest kompromisem pomiędzy funkcjonalnością i skutecznością systemu antenowego. W przypadku pojazdów z plastikowym dachem oferujemy specjalne rozwiązania, umożliwiające zestrojenie anteny pracującej w takich warunkach. Osobnego rozwiązania wymagają takie pojazdy jak: lokomotywy, tramwaje, czy trolejbusy. W takich pojazdach instalujemy anteny trakcyjne, posiadające wymagane certyfikaty i atesty bezpieczeństwa. Kolejnym zagadnieniem jest funkcjonalność anteny: anteny możemy podzielić na anteny jedno i wielopasmowe. Specjalnym rodzajem anten wielopasmowych są na przykład anteny kamuflowane, gdzie w jednym korpusie mamy zainstalowaną antenę GPS, antenę VHF i antenę do radia samochodowego – jest to rozwiązanie z którego często korzysta Policja.

Osprzęt dodatkowy

W specjalnych przypadkach użytkownicy mogą wymagać niestandardowych funkcjonalności radiotelefonu. Przykładem mogą być instalacje kamuflowane radiotelefonu, instalacje dodatkowych głośników czy na przykład dodatkowych manipulatorów w samochodach gaśniczych. W dobie radiotelefonów cyfrowych przy wykorzystaniu ich możliwości telemetrycznych możliwości są tu praktycznie nieograniczone.

Okablowanie

Krótko mówiąc, użytkownik pojazdu nie powinien wiedzieć o jego istnieniu. Okablowanie elektryczne i antenowe prowadzimy w przestrzeniach konstrukcyjnych pojazdu tak by nie było widoczne i nie było narażone na uszkodzenia mechaniczne. Prowadzone przewody nie mogą powodować zakłóceń pracy żadnego z systemów pojazdu, dodatkowo przewody zasilające muszą być układane z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa p-poż.

Komentowanie jest wyłączone.