Periodical inspections of communications networks

PL

Periodical inspections of radio communications networks, performed by our company, allow to identify all the elements that got damaged during their exploitation time. Such inspections allow to prevent building up the effects of various damages and minimize the danger of lack of communication found especially in a critical moment, i.e. when it is most desired.

Measurements of electrical parameters

Basically, the inspection focuses on measuring transmitting and receiving parameters: transmitted power, frequency, deviation, sensitivity, current draw. All deviations from certain standards allow to identify damages in a radiotelephone itself as well as in its power supply unit.
Checking (SWR/DTF) aerial parameters allows to locate the damage of an antenna system. Another significant point is also checking the condition of supply devices (power supplies, converters, power regulators) and the capacity of the batteries the devices are equipped with.

Inspection of devices physical condition

Generally, it is based on checking the physical condition of the network elements which are said to get damaged most frequently because of exploitation conditions. The state of particular elements is mostly affected by, e.g. the way they are used, weather conditions, vibrations or dustiness.
This stage allows to ‘fish out’ all the damages of mechanical nature, e.g. loosening of the radiotelephone, masts or aerials fitting elements, damages of push-buttons, sockets and plugs and physical damage of cords.

Procedura

Some of the repairs and adjusting are performed yet during inspection. The repairs requiring the use of more specialised tools and measuring devices are done in our radiocommunications service center. Inspections of radiotelephones are conducted by means of model radiotelephone testers made by Hewlett Packard and Aeroflex, whereas aerial installations by means of the testing devices Sitemaster provided by Anritsu.

W przypadku gdy usługa przeglądu dotyczy samych radiotelefonów (bez instalacji antenowych) możemy ją zrealizować bezpośrednio w naszym serwisie, bez konieczności dojeżdżania do klienta (sprzęt przesyłany jest firmą kurierską). To rozwiązanie jest zwykle tańsze, nie ma bowiem kosztów dojazdu do miejsca wykonywania usługi. W innych przypadkach nasze usługi świadczone są w dowolnym miejscu eksploatacji sprzętu, na terenie Polski.
Przeglądy realizujemy albo na podstawie jednorazowego zlecenia (tryb doraźny) albo na podstawie umowy (tryb cykliczny). W tym drugim przypadku umowa określa czas jej trwania i częstość wykonywanych przeglądów (na przykład: raz w miesiącu).
Umowę serwisową możemy rozszerzyć też o wykonywanie w określonym terminie napraw sprzętu w naszym serwisie wraz z opcją dostarczenia sprzętu zastępczego na czas trwania takiej naprawy. Ta opcja jest szczególnie istotna w przypadku sieci RRL wyposażonych w istotną infrastrukturę (centra operacyjne, stacje retransmisyjne, stacje bazowe TETRA) czyli segmentu „Mission Critical”.

Komentowanie jest wyłączone.