Obsługa formalno-prawna

Nie sposób planować realizacji projektu sieci RRL, bez brania pod uwagę aktualnych przepisów, które tymi zagadnieniami rządzą. Przepisy stanowią, kto ma prawo ubiegać się o przydział częstotliwości, jakie warunki musi spełnić i jakie dokumenty musi przedłożyć. Instytucją reprezentującą ustawodawcę, wobec której występuje podmiot wnioskujący o przydział częstotliwości, jest UKE (Urząd Komunikacji Elektronicznej - dawniej PAR, URTiP). Wnioski, o których mowa składa się w okręgowych delegaturach UKE, właściwych dla miejsca zarejestrowania prowadzonej działalności.


Strona tytułowa wniosku do UKEWnioskodawca, prócz spełnienia warunków określonych ustawowo, ma obowiązek złożenia odpowiedniej dokumentacji techniczno-projektowej, zgodnej z wymogami Urzędu. W tej dokumentacji wnioskujący musi szczegółowo uzasadnić konieczność wykorzystania łączności radiowej w swoim przedsiębiorstwie, opisać, jaki jest charakter prowadzonej przez niego działalności, opisać zamierzenia rozwojowe sieci, określić ilość i typ urządzeń które zamierza eksploatować. Ryc. Strona tytułowa wniosku do UKE.Mapa rozkładu natężenia polaDo obowiązków wnioskującego należy również wykonanie obliczeń propagacyjnych, podanie lokalizacji stacji bazowych i map rozkładu pola elektrycznego. Wszystkie założenia przyjęte podczas obliczeń muszą być zgodne z wytycznymi UKE. Po złożeniu wszystkich wymaganych dokumentów, wydaniu przez UKE decyzji zezwalającej na uruchomienie sieci na warunkach określonych w zezwoleniu i opłaceniu stosownych opłat, wnioskodawca przystępuje do realizacji części technicznej zagadnienia. W tym celu dokonuje zakupu sprzętu, który musi odpowiadać warunkom określonym w otrzymanym zezwoleniu telekomunikacyjnym, następnie, również w zgodzie z zezwoleniem instaluje go, uruchamia i przekazuje do eksploatacji, informując o tym UKE odpowiednim protokołem. Ryc. Mapa rozkładu natężenia pola.Możecie Państwo zlecić nam przeprowadzenie całej formalnej procedury.

Deklaracja zgodności sprzętu z dyrektywą 1999/5/ECOszczędzi to Państwa czas, jak również wydatnie skróci okres oczekiwania na wydanie decyzji przez Urząd Komunikacji Elektronicznej. Skompletujemy wszystkie wymagane przez UKE dokumenty, które dotyczą zarówno technicznych aspektów zagadnienia: deklaracje zgodności urządzeń, instrukcje techniczne, protokoły itp. jak również spraw formalnych związanych z firmą składającą wniosek. Wszystkie składane zaświadczenia są kserokopiami poświadczonymi za zgodność z oryginałem. Gotowa dokumentacja to całkiem pokaźny stosik druków i zaświadczeń. Ryc. Deklaracja zgodności sprzętu z
dyrektywą 1999/5/EC

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl