Promocje
Akumulator do radiotelefonu Motorola serii GP
Akumulator do radiotelefonu Motorola serii GP
295,00 zł 195,00 zł 239,84 zł 158,54 zł
Radiotelefon ręczny TC620
Radiotelefon ręczny TC620
714,00 zł 627,00 zł 580,49 zł 509,76 zł
Akumulator do radiotelefonu Motorola serii CP
Akumulator do radiotelefonu Motorola serii CP
245,00 zł 185,00 zł 199,19 zł 150,41 zł
Radiotelefon ręczny POWER446
Radiotelefon ręczny POWER446
724,50 zł 620,00 zł 589,02 zł 504,07 zł
Radiotelefon ręczny DP1400 AD
Radiotelefon ręczny DP1400 AD
1 450,00 zł 1 246,00 zł 1 178,86 zł 1 013,01 zł
Radiotelefon przewoźny GM360
Radiotelefon przewoźny GM360
2 170,00 zł 1 292,00 zł 1 764,23 zł 1 050,41 zł
Radiotelefon ręczny DP1400
Radiotelefon ręczny DP1400
1 124,00 zł 818,00 zł 913,82 zł 665,04 zł
Akumulator do radiotelefonu Motorola serii DP4000
Akumulator do radiotelefonu Motorola serii DP4000
246,00 zł 200,00 zł 200,00 zł 162,60 zł
Mikrofon standardowy do Motorola DMR
Mikrofon standardowy do Motorola DMR
248,00 zł 185,00 zł 201,63 zł 150,41 zł
Obsługa formalno-prawna

Nie sposób planować realizacji projektu sieci RRL, bez brania pod uwagę aktualnych przepisów, które tymi zagadnieniami rządzą. Przepisy stanowią, kto ma prawo ubiegać się o przydział częstotliwości, jakie warunki musi spełnić i jakie dokumenty musi przedłożyć. Instytucją reprezentującą ustawodawcę, wobec której występuje podmiot wnioskujący o przydział częstotliwości, jest UKE (Urząd Komunikacji Elektronicznej - dawniej PAR, URTiP). Wnioski, o których mowa składa się w okręgowych delegaturach UKE, właściwych dla miejsca zarejestrowania prowadzonej działalności.


Strona tytułowa wniosku do UKEWnioskodawca, prócz spełnienia warunków określonych ustawowo, ma obowiązek złożenia odpowiedniej dokumentacji techniczno-projektowej, zgodnej z wymogami Urzędu. W tej dokumentacji wnioskujący musi szczegółowo uzasadnić konieczność wykorzystania łączności radiowej w swoim przedsiębiorstwie, opisać, jaki jest charakter prowadzonej przez niego działalności, opisać zamierzenia rozwojowe sieci, określić ilość i typ urządzeń które zamierza eksploatować. Ryc. Strona tytułowa wniosku do UKE.Mapa rozkładu natężenia polaDo obowiązków wnioskującego należy również wykonanie obliczeń propagacyjnych, podanie lokalizacji stacji bazowych i map rozkładu pola elektrycznego. Wszystkie założenia przyjęte podczas obliczeń muszą być zgodne z wytycznymi UKE. Po złożeniu wszystkich wymaganych dokumentów, wydaniu przez UKE decyzji zezwalającej na uruchomienie sieci na warunkach określonych w zezwoleniu i opłaceniu stosownych opłat, wnioskodawca przystępuje do realizacji części technicznej zagadnienia. W tym celu dokonuje zakupu sprzętu, który musi odpowiadać warunkom określonym w otrzymanym zezwoleniu telekomunikacyjnym, następnie, również w zgodzie z zezwoleniem instaluje go, uruchamia i przekazuje do eksploatacji, informując o tym UKE odpowiednim protokołem. Ryc. Mapa rozkładu natężenia pola.Możecie Państwo zlecić nam przeprowadzenie całej formalnej procedury.

Deklaracja zgodności sprzętu z dyrektywą 1999/5/ECOszczędzi to Państwa czas, jak również wydatnie skróci okres oczekiwania na wydanie decyzji przez Urząd Komunikacji Elektronicznej. Skompletujemy wszystkie wymagane przez UKE dokumenty, które dotyczą zarówno technicznych aspektów zagadnienia: deklaracje zgodności urządzeń, instrukcje techniczne, protokoły itp. jak również spraw formalnych związanych z firmą składającą wniosek. Wszystkie składane zaświadczenia są kserokopiami poświadczonymi za zgodność z oryginałem. Gotowa dokumentacja to całkiem pokaźny stosik druków i zaświadczeń. Ryc. Deklaracja zgodności sprzętu z
dyrektywą 1999/5/EC

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl